Phase-Separation Phenomena in Glasses / Likvatsionnye Yavleniya V Steklakh: Proceedings of the First All-Union Symposium on Phase-Separation Phenomena in Glasses, Leningrad, April 16 18, 1968 by E.A. Porai-Koshits

download center

Phase-Separation Phenomena in Glasses / Likvatsionnye Yavleniya V Steklakh: Proceedings of the First All-Union Symposium on Phase-Separation Phenomena in Glasses, Leningrad, April 16 18, 1968

E.A. Porai-Koshits - Phase-Separation Phenomena in Glasses / Likvatsionnye Yavleniya V Steklakh: Proceedings of the First All-Union Symposium on Phase-Separation Phenomena in Glasses, Leningrad, April 16 18, 1968
Enter the sum